HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Tư vấn sản phẩm  

 

Tư vấn kỹ thuật     

VAN THÔNG ÁP 142

Dùng để cân bằng áp suát:
Bao gồm:
  • Vỏ: Nhôm aluminum + nhựa
  • Body: Nhôm aluminum + điện trở
  • Thông số kỹ thuật: 142 X 142
  • 220 V