HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Tư vấn sản phẩm  

 

Tư vấn kỹ thuật     

ĐÈN KHO LẠNH 240

Có thể chịu tới âm 50 độ C

Thông số kỹ thuật: 112 X 122 X 240

Đế: nhựa